Wiosna Ludów w literaturze europejskiej. Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa

2017-01-17
Audiobook „Wiosna Ludów w literaturze europejskiej. Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” to wydanie trójjęzyczne – polsko-węgiersko-niemieckie. Na płycie znajduje się szesnaście wierszy Ferdynanda Gregoroviusa z tomiku „Pieśni polskie i węgierskie" (Polen- und Magyarenlieder).
 
gregorovius_audiobook_539 
 
„Szanowni Państwo,

mamy olbrzymi zaszczyt zaprezentować Państwu kolejną odsłonę znakomitego dzie­ła Ferdynanda Gregoroviusa, Pieśni polskie i węgierskie, czyli zbiór szesnastu wierszy pi­sanych ku czci Węgrów i Polaków walczą­cych o wolność i niezawisłość swych ojczyzn w dobie powstań narodowych wzniecanych na fali europejskiej Wiosny Ludów. Pierwsze wydanie utworów, pisane gotykiem w języku niemieckim, ukazało się w 1849 roku, w czasie upadającego powstania. Następne, trójjęzycz­ne wydanie, przetłumaczone na język polski i węgierski opublikowane zostało z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w 2015 roku – 166 lat po pierwodruku. Nowe wydanie, opatrzone wstępem wybitnych historyków, prof. Janusza Jasińskiego i prof. Istvána Kovácsa, zilustro­wane rycinami z epoki, wzbudziło wielkie za­interesowanie nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech i w Niemczech, skąd otrzymaliśmy wiele słów uznania i gratulacji.

Gdy w styczniu 2016 r., w czasie promocji nowego wydania Pieśni polskich i węgierskich na zamku w Nidzicy, wiersze Gregoroviusa czy­tała Irena Telesz-Burczyk, wywołało to duże po­ruszenie wśród słuchaczy. To właśnie stało się impulsem do podjęcia próby wydania utworów w bardziej współczesnej i atrakcyjnej formie au­diobooka, która być może sprawi, że do wierszy Gregoroviusa chętniej sięgną przedstawiciele młodszego pokolenia. Do realizacji projektu zaprosiliśmy tym razem Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”, Fundację Słowo Pi­sane (Írott Szó Alapitvány) oraz dr Etelkę Ka­mocki.

Publikacja, którą trzymacie dziś Państwo w rękach, ukazała się dzięki współpracy i zaan­gażowaniu wielu osób i instytucji. Bez ich bezin­teresownego wsparcia osiągnięcie celu nie by­łoby możliwe, za co dziś serdecznie dziękujemy. Niniejsza publikacja bazuje na wcześniejszym, ubiegłorocznym, wydaniu, które ukazało się jako efekt partnerskiej współpracy Stowarzy­szenia Miłośników Rusi nad Łyną oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, za co raz jeszcze serdeczne podziękowania składamy jego dyrektorowi. Wdzięczni za za­angażowanie i bezinteresowną pomoc jeste­śmy również autorom wstępu – prof. Januszowi Jasińskiemu oraz prof. Istvánowi Kovácsowi; tłumaczom – mazurskiemu poecie Erwinowi Krukowi, dr. Grzegorzowi Supademu, dr Etel­ce Kamocki, Marcinowi Bobińskiemu, prof. Istvánowi Kovácsowi; a także Małgorzacie Szy­mańskiej-Jasińskiej i Róbertowi Hermannowi.

Osobne podziękowania kierujemy do osób, które zaangażowały się w powstanie warstwy dźwiękowej publikacji – kierownictwu Węgier­skiego Instytutu Kultury w Warszawie za pomoc przy nagraniu pieśni w języku węgierskim; Wo­jewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Pol­skiemu Radiu Olsztyn i węgierskiemu HM Zrínyi Nonprofit KFT za wsparcie i pomoc w realiza­cji nagrania; Irenie Telesz-Burczyk i Marcinowi Kiszlukowi, ks. André Schmeierowi oraz László Bartókowi za wspaniałe, artystyczne wykonanie wierszy.

Znaczącego wsparcia naszemu zamierzeniu udzieliły także liczne instytucje: Ambasada Wę­gier w Warszawie, Ambasada Rzeczypospolitej w Budapeszcie, Marszałek Województwa War­mińsko-Mazurskiego, Wojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Konsul Generalna Repu­bliki Federalnej Niemiec oraz Starostwo Powia­tu Olsztyńskiego.

Na zakończenie pozostaje nam już tylko za­prosić i zachęcić Państwa do wysłuchania wspa­niałych recytacji Pieśni polskich i węgierskich Ferdynanda Gregoroviusa, utrwalonych na za­łączonej płycie, a także do zapoznania się z po­stacią autora, wielkiego humanisty i erudyty rodem z mazurskiej Nidzicy oraz wydarzeniami ówczesnej epoki.

Andrzej Małyszko

Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną"
 
Więcej informacji o audiobooku znajdą Państwo w naszej: Bibliotece
 
DYSTRYBUCJA: Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie 
« powrót
NOWOŚCI
Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne
2018-11-16
czytaj dalej »
Historia Warmii i Mazur tom I pradzieje - 1772 tom II 1772-2018
2018-11-14
czytaj dalej »
Kodeks teatromana
2018-10-12

Opracowanie: Marta Małgorzata Kwapisz

Koncepcja wydawnicza: Elżbieta Skóra

Ilustracje: Jarosław Korzeniewski 

czytaj dalej »
ZAPOWIEDZI
Historia Warmii i Mazur tom I pradzieje - 1772 tom II 1772-2018
2018-10-25
czytaj dalej »
„Ja, Minotaur”
2018-07-05
czytaj dalej »
WYDARZENIA
Warmia w kolorach
2018-12-05
czytaj dalej »
Joanna Żamejć ponownie odwiedzi Olsztyn!
2018-11-14
czytaj dalej »
Pracownia Wydawnicza ElSet Elżbieta Skóra, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn
tel.+48 89 534 99 25, fax +48 89 534 07 85
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Tutaj znajdą Państwo dodatkowe informacje.
© Pracownia Wydawnicza ElSet • Projekt: ElSet, kamart • CMS coding: kamart.eu