Śladami Mikołaja Kopernika

2022-12-20
  Rok 2023 bez wątpienia zdominuje Mikołaj Kopernik. W 550. rocznicę urodzin najbardziej znanego mieszkańca Warmii można spodziewać się wielu wydarzeń i inicjatyw przybliżających jego życie i dokonania. Pracownia Wydawnicza ElSet również miała przyjemność uczesniczyć w kilku projektach. Jednym z nich jest wystawa Śladami Mikołaja Kopernika, ukazująca [...]
czytaj dalej »

Historia na talerzu

2022-12-03
Treść książki oscyluje między przepisami kulinarnymi a opowieściami o rodzinnych kresowych tradycjach. Każdy z przepisów jest przyczynkiem do opowieści o rodzinie, odległych i bliskich w czasie tradycjach. Klimatu książce przydają liczne wykonane przez autorkę zdjęcia, prezentujące potrawy w stylowej aranżacji oraz fotografie z rodzinnego albumu. Napisany lekkim [...]
czytaj dalej »

Zapomniana Wielka Wojna. 1914–1918. Ziemia olecka

2021-06-01
Bogato ilustrowana publikacja poświęcona Wielkiej Wojnie.   Czytelnik nie znajdzie w niej jednak ani legionów, ani bohaterów narodowych. Autor nie nawiązuje też do naszej historii narodowej. Pomimo to jest to książka ważna, bowiem napisana została z perspektywy ziem, na których rozgrywają się opisywane wydarzenia. Przedstawione historie uproszczone [...]
czytaj dalej »

Na przełomie wieków. Felietony 1994–2002

2021-05-17
Zbiór niemal 200 felietonów ukazujących się w latach 1994–2002 na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.   Przypominane po latach felietony Leyka mieszczą się doskonale w kanonie tego typu wypowiedzi, charakterystycznych dla przełomu wieków, w polskim wydaniu, zarówno pod względem tonacji polityczno-społeczno-obyczajowej, jak też rozpisanej [...]
czytaj dalej »

Powstanie i działalność Olsztyńskiego Forum Nauki w latach 1990–2020

2021-05-03
Publikacja wydana z okazji 30. rocznicy powstania Olsztyńskiego Forum Nauki (wcześniej Olsztyńskie Forum Naukowe, OFN), zawiera opisy najważniejszych aktywności oraz kopie wszystkich ważnych dokumentów związanych z działalnością Olsztyńskiego Forum nauki, w tym nigdy wcześniej niepublikowanych.Cechą szczególną opracowania jest dokumentacja [...]
czytaj dalej »

Motyle ze stali

2021-05-03
Pierwsza książka poetycka Elżbiety Mierzyńskiej „ dziennikarki, korespondentki polonijnego radia w Chicago, autorki tekstów do muzyki Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskiego, członikini Stowarzyszenia Dziennikarzy polskich, Związku Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie. Książka powstała w czasie pandemii [...]
czytaj dalej »

Warmia • Mazury • Powiśle. 75 lat w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

2021-05-03
Publikacja stanowi zbiór artykułów będących pokłosiem dwóch jubileuszowych konferencji dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z Warmią, Mazurami i Powiślem. Pierwsza konferencja dotyczyła problemów kulturowych i społecznych rozważanych w kontekście pamięci historycznej, druga w kontekście społeczno-administracyjnym. W obu wydarzeniach [...]
czytaj dalej »

Słownik gwary warmińskiej: miniwersja dla każdego / Ksiójżeczzka ło gadce warnijski: no każdygo

2021-01-28
Słownik gwary warmińskiej, w podwójnym układzie polsko-warmińskim i warmińsko-polskim, wydany został staraniem Stowarzyszenia Dom Warmiński.  Jest to autorskie opracowanie znanych propagatorów gwary warmińskiej: Izabeli Lewandowskiej – historyka, dydaktyka, regionalistki, profesor w Instytucie Historii UWM w Olsztynie, autorki i redaktorki wielu prac [...]
czytaj dalej »

Święta Warmia. Szlaki pielgrzymkowo-turystyczne

2021-01-20
Warmia – region słynący z niezaprzeczalnych uroków krajobrazu i przyrody – poszczycić się może także bogatym dziedzictwem architektury sakralnej, świadczącym o historii tych ziem i przywiązaniu do wiary katolickiej jej mieszkańców.    Łagodne wzgórza, połacia lasów, niewielkie jeziora, doliny rzek, wsie i miasteczka, nad [...]
czytaj dalej »

„Treny” Jerzego Adama Sokołowskiego

2020-12-31
Wydany pośmiertnie tomik poezji, który otwierają wiersze poświęcone zmarłej żonie Grażynie.   To poezja wyjątkowa, intymna, skierowana do Niej i przy Niej, o życiu, w którym przemyka też pamięć o innych twórcach – Edwardzie Stachurze, Henryku Panasie, Andrzeju Wakarze, Hieronimie Skurpskim, Leonardzie Turkowskim... Wiersze podsumowań i [...]
czytaj dalej »

Historia skadrowana

2020-12-28
Publikacja albumowa, na którą składa się wybór fotografii pochodzących z zasobów Archiwum Państwowego w Olsztynie, wykonanych pomiędzy 1945 rokiem a latami 80. XX wieku. Każda fotografia opatrzona została krótkim komentarzem historycznym, nawiązującym do prezentowanych kadrów. Wiek XX okazał się dla Olsztyna bardzo długi. W ciągu owych stu lat [...]
czytaj dalej »

Cyfrowa Lekcja Historii: Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu – 11 lipca 1920 r.

2020-12-18
Pierwsza z cyklu Cyfrowa Lekcja Historii opracowana z myślą o uczniach szkół podstawowych i liceów. Lekcja poświęcona jest zgadnieniom plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, który zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego przeprowadzony został na wyznaczonym obszarze plebiscytowym, tj. w trzech powiatach na Warmii, czterech powiatach na Mazurach i czterech [...]
czytaj dalej »

Domy polskie we wschodniopruskim Olsztynie

2020-12-18
Książka autorstwa Stanisława Achremczyk, historyka i profesora związanego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autor przedstawia Olsztyn z czasów przynależności do państwa pruskiego, czasów rozwoju technicznego i zmian społeczno-gospodarczych, które zachodziły w XIX i XX wieku i pozwoliły mu wyrosnąć na stolicę rejencji i jedno z większych miast [...]
czytaj dalej »

Kortowo dawniej i dziś

2020-12-18
Książka autorstwa prof. Stanisława Achremczyka, historyka związanego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest to rys historyczny Kortowa – obecnej dzielnicy Olsztyna, położonej z dala od centrum miasta. Opis obejmuje czasy najdawniejsze, zaczynając od pradziejów, powiązań ze średniowiecznym Olsztynem, działających tu folwarków, przez czas wojen i [...]
czytaj dalej »

Mazurzy

2020-12-04
Opracowanie zbiorowe dotyczące historii, osadnictwa, religii i nieużytkowanych cmentarzy Mazurów. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu przedstawiane kwestie nabrały charakteru uniwersalnego. Omawine tereny można porównać z innymi wieloetnicznymi obszarami Europy, na których po 1945 r. nastąpiły zmiany przebiegu granic państwowych i przymusowe, nakrojone na szeroką [...]
czytaj dalej »

Poznaj bogactwo krainy 101 jezior. Po wodach Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

2020-11-30
Przewodnik Poznaj bogactwo krainy 101 jezior, autorstwa dr. hab. inż. Bogdana Wziątka z Katedry Biologii i Hodowli Ryb Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie, dedykowany jest wszystkim, którzy chcieliby poznać jeziora i rzeki Pojezierza Brodnickiego w województwie kujawsko-pomorskim. Czytelnik znajdzie tu informacje o jeziorach i rzekach objętych działaniem Lokalnej [...]
czytaj dalej »

Upadek króla

2020-11-10
Kolejna książka znakomitego poety, prozaika, dramaturga, bajkopisarza, felietonisty i tekściarza z Warmii – Jerzego Szczudlika. Upadek króla to opowieść o upadku człowieka. Krzysztof, tytułowy bohater wzorowany jest na głównej postaci jednej z największych afer III RP. Jak tłumaczy sam autor, „wybrałem upadek miłego, sympatycznego, lubianego, a nawet [...]
czytaj dalej »

Wileńskie tradycje olsztyńskiej chirurgii Trusewicz Jan Zygmunt

2020-09-01
Monografia historyczna [...] w znakomitym stopniu wypełnia lukę w historii powojennego Olsztyna, przedstawiając nie tylko proces tworzenia służby zdrowia w największym mieście Warmii, ale przede wszystkim informuje o jej wileńskiej genezie. [...] Ta rzetelnie napisana praca [...] poprzez ukazane losy kilku wybitnych wileńskich chirurgów [...] mówi też o zasadach [...]
czytaj dalej »

Informacja

2020-03-13
Szanowni Państwo,w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju pracownicy naszego wydawnictwa przeszli na pracę zdalną. Oczywiście cały Zespół pozostaje do Państwa dyspozycji w drodze mailowej lub telefonicznej. Jeżeli jednak chcieliby Państwo nas odwiedzić osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 89 534 99 25) lub e-mailowy (elset@elset.pl lub [...]
czytaj dalej »

Gościniec Niborski

2019-11-19
Dawne drogi [...] bardziej niż pozorne [...] za to z metryką, której nie powstydziłaby się najstarsza nawet architektura! Niezmienione od wielu stuleci, wrośnięte na stałe w krajobraz, bywają świadkami dziejów dużo starszych niż ich „murowani sąsiedzi” (Fragment z rozdziału Gościniec Niborski okiem archeologa Jarosława Sobieraja)  Gościniec [...]
czytaj dalej »

100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości Polski

2019-06-03
    100 wybitnych postaci Warmii i Mazur, pod red. S. Achremczyka i J. Kiełbika – to wyjątkowa książka wydana z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę we współpracy Ośrodka Badań Naukowych i Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W regionie takim jak nasz, o bogatej historii, gdzie [...]
czytaj dalej »

Brzozowo

2019-01-03
  "Dotykając nogami ziemi i krocząc po niej, aby spotkać drugiego lub odejść od niego, dotykamy ziemi jako obietnicy".                                                                          [...]
czytaj dalej »

Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne

2018-11-16
   Książka autorstwa Kamila Frąckowiaka " Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne".   Kamil Frąckowiak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adwokat. Autor publikacji głównie z zakresu prawa karnego, [...]
czytaj dalej »

Historia Warmii i Mazur tom I pradzieje - 1772 tom II 1772-2018

2018-11-14
Już jest najnowsza dwutomowa, bogato ilustrowana Historia Warmii i Mazur autorstwa Stanisława Achremczyka. Zwięzła, napisana przystępnym językiem książka zawiera dzieje naszych ziem od pradziejów do roku 2018. Polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura, nauka, przemiany cywilizacyjne dominują w syntezie.Książka zawiera indeks nazw osobowych i miejscowości, a także [...]
czytaj dalej »

Kodeks teatromana

2018-10-12
Jest to kodeks teatralny dla dzieci i młodzieży, którego zawartośc opracowali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dywitach. Z pewnością znajdziecie tu wyrazy, które już znacie, ale może nie zawsze rozumiecie.Czytelnikom zostały wyjaśniona hasła, związane z teatrem takie jak: scena, widownia, kulisy, reżyser, choreograf, spektakl, premiera, kompozytor, kurtyna, [...]
czytaj dalej »

100 lat niepodległości. Ilustrowana kronika historii Polski

2018-10-11
  Nasza najnowsza publikacja "100 lat niepodległości. Ilustrowana kronika historii Polski" powstała z myślą o najmłodszych. Jest to komiks, który w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnia najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Publikacja została podzielona na dwie nierozłączne części: tekst historyczny autorstwa Marka Góryńskiego oraz [...]
czytaj dalej »

Pulmonologiczno-kardiologiczne przypadki kliniczne

2018-10-10
   Podstawowym przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii są zróżnicowane opisy przypadków z pogranicza pulmonologiczno-kardiologicznego. Autorzy tekstów podejmują dość zróżnicowane wątki tematyczne i stosują różne metody badawcze. Łączy ich jednak to, co stanowi o wartości tej publikacji - doniosłość i aktualność [...]
czytaj dalej »

Zamki Gotyckie-oferta turystyczna

2018-10-09
Bogato ilustrowana publikacja, prezentująca krótkie historie gotyckich warowni, znajdujących się na terenie Polski (Lębork, Bytów, Człuchów, Kwidzyn, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Ryn, Nidzica, Działdowo, Sztum, Nowe, Olsztyn, Kętrzyn, Gniew, Malbork, Dzierzgoń) oraz walory krajoznawcze zwiedzanych miejscowości czy okolic. W założeniach ma służyć pomocą [...]
czytaj dalej »

„Perkunowe wyroki" Joanny Żamejć

2018-04-20
„Perkunowe wyroki" Joanny Żamejć to kontynucja książki „Nawrócenie wiedźmy".Lata 70. XIV wieku. Puszczański gród nad Alną rozrasta się i prężnie rozwija, przybywają kolejni przybysze w nadziei na lepszą przyszłość. To właśnie tu, w średniowiecznym Allenstein, Joanna Żamejć rozpoczyna swą opowieść – kontynuację losów Auszry, [...]
czytaj dalej »

Elementarz warmiński (e-book)

2018-03-15
E-book „Elementarz warmiński” zawiera lekcje i gawędy czytane przez Edwarda Cyfusa.„Elementarz warmiński” stawia sobie za cel ukazanie specyfiki kulturowej południowej Warmii, jej historii, kultury i gwary. Ma równocześnie uczyć o Warmii, której już nie ma, a która powinna zachować się w  naszej pamięci.Więcej o [...]
czytaj dalej »

Vademecum radnego 2018

2018-03-15
W najnowszym wydaniu pozycji Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Vademecum radnego oprócz części kalendarzowej zostały przedstawione dokonania, sukcesy i plany, które samorząd województwa warmińsko-mazurskiego pragnie zrealizować w roku 2018. Więcej o książce: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=237&cat= [...]
czytaj dalej »

Lekarz w sieci. Felietony z życia lekarzy

2018-03-15
Na środowisko medyczne większość z nas patrzy z pozycji pacjenta. Na co dzień nie jest to zbyt zajmujący temat. Owszem, zdarzają się głośne i nośne medialnie wydarzenia, ale raczej wzbudzają one chwilowe zainteresowanie. Czy zatem felietony z życia i pracy lekarza mogą zajmować kogokolwiek spoza „światka”?  Więcej o [...]
czytaj dalej »

„Olsztyn na Warmii. Było, minęło, jest… w malarstwie Melanii Olędzkiej"

2017-12-28
 „Olsztyn na Warmii. Było, minęło, jest... w malarstwie Melanii Olędzkiej” to elektroniczne, wstępne opracowanie albumu dofinansowanego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna: Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury. Opracowanie to jest [...]
czytaj dalej »

„Nowo wydany Kancjonał Pruski" wraz z publikacją towarzyszącą

2017-12-06
Z przyjemnością informujemy, że światło dzienne ujrzała nietuzinkowa publikacja składającą się z trzech zintegrowanych części, które stanowią: Nowo wydany Kancjonał Pruski reprint kancjonału z 1741 roku, publikacja towarzysząca autorstwa prof. Janusza Jasińskiego i prof. Janusza Małłka Kancjonał Mazurski. Przedwczoraj, wczoraj, obecnie oraz dołączona do niego płyta CD [...]
czytaj dalej »

Bajkowa Warmia

2017-10-24
Katalog obrazów Anastazji Fietisowej „Bajkowa Warmia” to prezentacja zebranych prac, które powstały podczas rocznej rezydencji artystki w Lidzbarku Warmińskim.  Więcej informacji o publikacji: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=229&cat=    [...]
czytaj dalej »

Szlakami zabytków Polska – Węgry

2017-10-24
Publikacja „Szlakami zabytków Polska – Węgry” prezentuje wybrane trasy turystyczne wiodące po zamkach gotyckich zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce oraz na terenie Szabolcs-Szatmár-Bereg, najdalej wysuniętym na wschód komitacie Węgier. Więcej o [...]
czytaj dalej »

Życie w akademiku. Słownik ilustrowany

2017-10-24
Życie w akademiku. Słownik ilustrowany. / Living in a dormitory. Picture dictionary. / La vida en la residencia. Diccionario ilustrado to polsko-angielsko-hiszpańska publikacja przeznaczona dla zagranicznych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mająca na celu pomóc studentom w asymilacji w nowym miejscu. Więcej o [...]
czytaj dalej »

Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy

2017-10-24
Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy to najnowsza monografia będąca zbiorem artykułów zaprezentowanych na IV Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych w Olsztynie, której organizatorem jest Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   Więcej informacji o [...]
czytaj dalej »

Olsztyński Rocznik Konserwatorski. Odbudowa i dekoracje Starego Miasta

2017-10-24
Trzeci tom Olsztyńskiego Rocznika Konserwatorskiego poświęcony został powojennej odbudowie i dekoracjom Starego Miasta w Olsztynie.Więcej informacji o publikacji: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=224&cat=   [...]
czytaj dalej »

Elementarz warmiński

2017-10-24
W 2016 roku gwara warmińska, staraniem historyka regionalisty Izabeli Lewandowskiej oraz rodowitego Warmiaka Ewarda Cyfusa, została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Elementarz warmiński jest publikacją nietuzinkową i pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego czytelnika zainteresowanego historią regionu. Elementarz podzielony został na trzy częsci: [...]
czytaj dalej »

„Dzieje i kultura ziem pruskich" / „История и культура прусских земель"

2017-09-12
 E-book „Dzieje i kultura ziem pruskich"/ „История и культура прусских земель" opracowano na podstawie podręcznika „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur". Podręcznik ten poświęcony dziejom i kulturze ziem pruskich ma stanowić pomoc dydaktyczną i lekturę uzupełniającą w zakresie [...]
czytaj dalej »

Wzgórze Katedralne we Fromborku – harmonia wiary, sztuki i intelektu.

2017-08-16
„Wzgórze Katedralne we Fromborku – harmonia wiary, sztuki i intelektu” autorstwa ks. Jacka Macieja Wojtkowskiego to krótka historia dziejów Wzgórza Katedralnego, w której przedstawione zostały trzy bardzo istotne dla tego obiektu architektonicznego aspekty: religia, sztuka i nauka. Opracowanie wzbogacone jest zdjęciami wzgórza, całego [...]
czytaj dalej »

Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945–2015). Historia – Tradycja – Organizacja

2017-05-16
„Publikacja Ochotnicza Służba Strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015) jest bardzo cennym uzupełnieniem dotychczasowych opracowań, podejmujących tę tematykę. Przedstawiono w niej, w perspektywie historycznej- sięgając od czasów osadnictwa przedkrzyżackiego i dominium warmińskiego po współczesność - działalność i organizację ochotniczych straży [...]
czytaj dalej »

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Vademecum radnego 2017

2017-03-07
W tegorocznym Vademecum Radnego przedstawione zostały dokonania samorządu warmińsko-mazurskiego z 2016 roku, a także plany na przyszłość i cele, które władze województwa chcą osiągnąć w 2017 roku.Więcej o pozycji: Biblioteka  [...]
czytaj dalej »

Wilkierze miasta Olsztyna 1568–1696

2017-02-10
„Wilkierze miasta Olsztyna 1568–1696” to pozycja historyczna dotycząca prawodawstwa Olsztyna czasów nowożytnych. Jest to szczególne wydanie, w skład którego wchodzą wszystkie zachowane teksty wilkierzy – przetłumaczone i opatrzone niezbędnymi przypisami – a także wstęp opisujący genezę tekstów. Więcej o książce znajdą [...]
czytaj dalej »

Karol Emilian Sieniawski. Życie i twórczość

2017-01-23
Najnowsza pozycja wydana z inicjatywy Stowarzyszenia „Dom Warmiński". Autorką książki jest Małgorzata Pociejewska. „Karol Emilian Sieniawski. Życie i twórczość” to studium biograficzne postaci ważnej dla regionu Warmii i Mazur. Karol Emilian Sieniawski to urodzony w 1843 roku w Ornecie historyk i naukowiec zajmujący się dziejami naszego regionu.Więcej o [...]
czytaj dalej »

Wiosna Ludów w literaturze europejskiej. Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa

2017-01-17
Audiobook „Wiosna Ludów w literaturze europejskiej. Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” to wydanie trójjęzyczne – polsko-węgiersko-niemieckie. Na płycie znajduje się szesnaście wierszy Ferdynanda Gregoroviusa z tomiku „Pieśni polskie i węgierskie" (Polen- und Magyarenlieder).   „Szanowni Państwo,mamy [...]
czytaj dalej »

Chciałbym Ci o tym opowiedzieć. Wspomnienia doktora Zenobiusz Bednarskiego

2016-12-02
„Chciałbym Ci o tym opowiedzieć” to książka o człowieku dobrym, oddanym swojej rodzinie i pracy, którą wykonywał z niespotykanym zaangażowaniem. Człowieku o szerokich horyzontach myślowych, otwartym na innych. Człowieku, który cenił te wszystkie wartości, które obecnie, niestety, stają się coraz rzadziej uznawane…Więcej informacji o książce [...]
czytaj dalej »

Niektóre zwyczaje pogrzebowe na Polskiej Warmii w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych XX wieku

2016-11-03
Najnowsza publikacja profesora Janusza Jasińskiego „Niektóre zwyczaje pogrzebowe na Polskiej Warmii w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych XX wieku”, jak sam tytuł wskazuje, dotyczy problematyki tradycyjnego dla naszego regionu obrządku chowania zmarłych. Więcej o książce znajdą Państwo w naszej Bibliotece.    [...]
czytaj dalej »

Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego.

2016-10-11
Warmia w Koronie – wokół drugiego pokoju toruńskiego to publikacja wydana przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z okazji obchodów czternastych już Dni Dziedzictwa Warmii, organizowanych pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Więcej informacji o książce znajdą Państwo [...]
czytaj dalej »

W kręgu polityki i literatury. Źródła i studia o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim.

2016-09-19
 „Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642–1702), zwany za życia Salomonem polskim, marszałek wielki koronny za czasów Jana III Sobieskiego, nie doczekał się do tej pory monografii. Trudno się dziwić. Napisanie biografii tak wybitnej, ale i kontrowersyjnej osobistości obdarzonej wieloma talentami (politycznym, mecenasowskim, pisarskim) wymaga współpracy [...]
czytaj dalej »

Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach.

2016-08-31
„Powinnością historyka jest odkłamywanie dziejów ojczystych. Celem nauki historii jest poszukiwanie prawdy”. Swoją książkę Profesor Andrzej Piskozub dedykuje wszystkim tym, którzy pragną żyć w państwie „przyjaznym i wolnościowym”, a my wierzymy, że jest ich wielu.    Więcej informacji o książce znajdą Państwo w [...]
czytaj dalej »

Muza Krasickiego

2016-07-15
Muza Krasickiego to powieść przygodowa, opowiadająca o poszukiwaniu skarbów. Więcej informacji o książce znajdą Państwo w Bibliotece.  [...]
czytaj dalej »

Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej

2016-06-15
Ukazały się cztery nowe tomy z serii wydawniczej „Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej". Książki zostały opracowane i przygotowane przez nasze wydawnictwo na prośbę Wydziału Humanistycznego UWM, Katedry UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych.     „Kolejne tomy serii Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej […] w [...]
czytaj dalej »

Olecko

2016-06-03
Przedstawiamy kolejny nowo wydany przewodnik po mieście naszego regionu. Po Lidzbarku Warmińskim nadszedł czas na mazurską miejscowość – Olecko. Więcej o przewodniku znajdą Państwo w Bibliotece. Dystrybucja: Urząd Miasta Olecko    [...]
czytaj dalej »

Family tourism in Warmia and Mazury

2016-03-17
 To pierwsze wydanie publikacji dotyczącej turystyki rodzinnej na Warmii i Mazurach w języku angielskim. Przewodnik został stworzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest to ciekawa propozycja dla rodzin z dziećmi – nie tylko dla zagranicznych turystów, ale również mieszkańców naszego [...]
czytaj dalej »

Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej

2016-03-17
 „Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej” Tadeusza Prusińskiego to dotychczas jedyna publikacja poświęcona pierwszemu polskiemu teatrowi głuchych i jego wieloletniemu dyrektorowi. Bohdan Głuszczak (profesor sztuk teatralnych, reżyser, aktor, choreograf, scenarzysta, Honorowy Obywatel Olsztyna) w rozmowach z autorem przekazuje [...]
czytaj dalej »

Anomalie zwierząt łownych z międzynarodowych kolekcji, w szczególności ssaków i ptaków łownych z Europy, Azji i Afryki

2016-03-16
  Album „Anomalie zwierząt łownych z międzynarodowych kolekcji, w szczególności ssaków i ptaków łownych z Europy, Azji i Afryki” to praca zbiorowa prezentująca anomalie zwierząt łownych z kolekcji niemieckich, rosyjskich i polskich amatorów oraz specjalistów łowiectwa, a także instytucji państwowych. Album przedstawia 109 [...]
czytaj dalej »

Powiat lidzbarski na weekend

2016-02-08
Lidzbark Warmiński, Orneta, Lubomino to niezwykle urokliwe miejsca: z bogatą historią, piękną przyrodą, licznymi atrakcjami turystycznymi. Idea, która przyświeca naszej serii, to zapoznanie czytelników z najpiękniejszymi i najbardziej interesującymi turystycznie miejscami w naszym województwie oraz zachęcenie do ich zwiedzenia.  DYSTRYBUCJA: Starostwo [...]
czytaj dalej »

Flamingi

2016-01-18
Najnowszy tomik „Flamingi" Bożeny Kraczkowskiej to zbiór wierszy na wskroś indywidualnych, osobistych. Utwory autorki to poetyckie postrzeganie rzeczywistości – rzeczy zarówno ważnych, jak i drobnych, nieraz błahych.   Więcej informacji o książce w Bibliotece [...]
czytaj dalej »

Architektura i sztuka 1918-1945

2016-01-12
Architektura i sztuka 1918-1945 to drugi tom z serii Olsztyński Rocznik Konserwatorski. Poświęcony jest on w całości zabytkom Olsztyna z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Więcej informacji: Biblioteka  [...]
czytaj dalej »

Wiosna Ludów w literaturze europejskiej. Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa

2016-01-12
Album Wiosna Ludów w literaturze europejskiej „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa” to wydanie trójjęzyczne – polsko-węgiersko-niemieckie. Znajduje się w nich szesnaście wierszy Ferdynanda Gregoroviusa z tomiku Pieśni polskie i węgierskie (Polen- und Magyarenlieder), które zostały dotychczas wydane tylko raz w języku niemieckim w [...]
czytaj dalej »

The Trail of Gothic Castles – tourist draws

2016-01-12
The Trail of Gothic Castles – tourist draws to angielska wersja oferty turystycznej Szlakiem Polskich Zamków Gotyckich. Ten miniprzewodnik prezentuje najciekawsze turystycznie miejsca na Pomorzu oraz w regionie Warmii i Mazur.Więcej informacji: Biblioteka DYSTRYBUTOR: Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie"  [...]
czytaj dalej »

Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo

2015-10-14
Najnowsza monografia „Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo" poświęcona jest zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego, polityki kryminalnej i kryminalistyki.    Publikacja towarzyszyła III Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, która odbyła się w dniach 12-14 października 2015 roku w [...]
czytaj dalej »

Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński w wieku Oświecenia

2015-09-15
  Więcej o książce: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=191&cat=  [...]
czytaj dalej »

70 lat Wydział Nauki o Żywności. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2015-09-15
 Więcej o książce: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=192&cat=  [...]
czytaj dalej »

„Spacer emeryta"

2015-06-15
„Spacer emeryta" to trzeci tomik poezji Danuty Grocholskiej, wydany w ramach serii Loża Poetów Odkrytych. Poprzednie pozycje: „Bilans" ukazał się w 2008, natomiast „Bilet powrotny" w 2013 roku. Więcej informacji o tomiku: Biblioteka    [...]
czytaj dalej »

„Nawrócenie wiedźmy" już w sprzedaży!

2015-06-10
W puszczańskich ostępach krainy pruskich Warmów, w zakolu rzeki Alny, wzniesiono miasto Allenstein, dziś zwane Olsztynem. Budowę grodu u stóp warownego zamku kapituła warmińska powierzyła Johannesowi von Leissen (Janowi z Łajs). Miasto wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. Ich los był jednak przesądzony [...]
czytaj dalej »

„Muśnięcie anioła"

2015-05-29
Z przyjmnością informujemy, że ukazał się kolejny tomik wierszy, zasłużonego dla naszego regionu autora - Jana Pietrzyka. Tomik został wydany nakładem firmy Euro Holding Sp. z o.o. w Warszawie.Jan Pietrzyk od 2008 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest laureatem literackiej nagrody Erato przyznanej w 2009 roku przez Fundację Środowisk Twórczych Olsztynie. Jego [...]
czytaj dalej »

Olsztyńska Straż Pożarna w 70-lecie działalności zawodowej służby 1945-2015

2015-05-18
„Olsztyńska Straż Pożarna w 70-lecie działalności zawodowej służby 1945-2015" autorstwa Władysława Marii Świeczkowskiego to najnowsza książka opracowana w naszym wydawnictwie. Powstała ona z okazji 70-lecia działalności straży pożarnej w Olsztynie. Więcej informacji o książce znajdą Państwo w Bibliotece.   [...]
czytaj dalej »

Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej

2015-04-15
Ukazały się 3 nowe tomy z serii wydawniczej „Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej". Książki zostały opracowane i przygotowane przez nasze wydawnictwo na prośbę Katedry UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych.Niebawem odbędzie się także IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Bajka, baśń, legenda, mit - magiczny pierwiastek [...]
czytaj dalej »

Ars Vitae. Antologia twórczości artystycznej lekarzy (fotografia – słowo)

2015-04-15
Ukazała się trzecia edycja albumu Ars Vitae. Antologia twórczości artystycznej lekarzy (fotografia – słowo), wydanego z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Książka zawiera fotografie i wiersze lekarzy z całej Polski. Więcej informacji o książce: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=167&cat=    [...]
czytaj dalej »

Nowe e-booki

2015-03-27
Na stronie internetowej LGR Pojezierze Dobiegniewskie znajdą Państwo w formie elektronicznej dwie książki:  Historia rybactwa na terenie LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Atlas kulinarny – Rybne regionalia. A culinary atlas – Regional Fish Dishes. Kulinarischer Bildband – Regionale [...]
czytaj dalej »

Mikołaj Kopernik Immanuel Kant

2015-03-27
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" znajdziecie Państwo książkę „Mikołaj Kopernik Immanuel Kant. Dwie najważniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich" w formie elektronicznej. Książka została wydana w formie tradycyjnej w zeszłym roku:http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=162&cat=Zachęcamy do [...]
czytaj dalej »

Etiologia przestępczości dziewcząt w wieku gimnazjalnym

2015-01-12
„Etiologia przestępczości dziewcząt w wieku gimnazjalnym” Bogny Orłowskiej-Zielińskiej to najnowsza publikacja naukowa, jaka ukazała się w naszym wydawnictwie. Książka ma na celu przybliżenie etiologii przestępczości dziewcząt w wieku gimnazjalnym, a przede wszystkim wykazania wieloprzyczynowości i wieloaspektowości tej problematyki. Więcej informacji o pozycji [...]
czytaj dalej »

Gotowanie bez granic. Polsko-niemiecka książka kucharska dla studentów

2015-01-08
Książka powstała w ramach współpracy polskich i niemieckich ośrodków akademickich. Znajdą tutaj Państwo wiele ciekawych, kulinarnych przepisów nie tylko na studencką kieszeń. Więcej informacji o pozycji w Bibliotece. ZAPRASZAMY!    [...]
czytaj dalej »

Satyry Ignacego Krasickiego

2014-12-03
„Satyry Ignacego Krasickiego" to najnowsza pozycja jaka powstała w naszej pracowni na zamówienie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Książka ma trafić do placówek bibliotecznych w naszym regionie. Ilustracje do satyr stworzył Jan Marcin Szancer. Słowo wstępne: Krystyna Stasiewicz     [...]
czytaj dalej »

Pomniki Historii na Warmii i Mazurach

2014-11-03
Książka poświęcona jest pomnikom historii na Warmii i Mazurach. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest zabytkom, które odegrały znaczacą rolę w historii Polski i są ważnym, narodowym symbolem. W województwie warmińsko-mazurskim tytuł ten noszą 3 zabytki: Zespół Wzgórza Katedralnego we Fromborku, Pola Grunwaldu i Kanał Elbląski.  Więcej [...]
czytaj dalej »

Mikołaj Kopernik Immanuel Kant. Dwie najważniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich

2014-11-03
Bogato ilustrowana pozycja mająca na celu przybliżenie czytelnikowi historii życia i twórczości dwóch geniuszy, Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta, oraz ich obecności na ziemiach niegdyś pruskich. Więcej informacji o książce znajdziecie Państwo w dziale Biblioteka. [...]
czytaj dalej »

Mały człowiek z wielkim psem

2014-10-30
Mały człowiek z wielkim psem to jedna z najnowszych pozycji naszego wydawnictwa. Jest to wspólny projekt pisarki Bożeny Kraczkowskiej i malarki Marioli Żylińskiej-Jestadt, na który składają się: zbiór opowiadań Bożeny Kraczkowskiej oraz inspirowane nimi obrazy Marioli Żylińskiej-Jestadt, tworzące „Galerię Małego Człowieka”. Projektowi towarzyszy [...]
czytaj dalej »

Orneta. Historia w kamieniach zaklęta

2014-06-12
Właśnie ukazała się nasza najnowsza publikacja: „Orneta. Historia w kamieniach zaklęta”. To zbiór starych kart pocztowych z Ornety i okolic, które stały się pretekstem do wędrówki dawnymi ulicami miasta. Wstęp i opracowanie dr Kinga Lisowska.Pełna informacja o książce znajduje się w zakładce Biblioteka. [...]
czytaj dalej »

Ossendowski a prawda

2014-05-29
Tłumaczenie książki Ossendowski und die Wahrheit Svena Hedina, która była polemiką z wydawnictwem Beasts, Men and Gods („Zwierzęta, ludzie, bogowie” lub „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”), polskiego literata Ferdynanda Ossendowskiego. Obaj autorzy, przez kilka lat prowadzili publiczną, fascynującą [...]
czytaj dalej »

Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym

2014-03-28
Książka, której współwydawcą jest Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z Józefowie, przybliża tematy dotyczące tej tematyki w Polsce do końca XVIII w. Przede wszystkim zajmuje się samym pojęciem piśmiennictwa sakralnego i jego zakresem. Następnie autorzy artykułów, które zostały [...]
czytaj dalej »

Piękna była to przygoda. Olsztyński Teatr Lalek 1953–2013

2014-03-28
Album wydany z okazji 60-lecia istnienia Olsztyńskiego Teatru Lalek, bogato ilustrowany zdjęciami przedstawiającymi osoby pracujące w Teatrze, wystawiane spektakle, afisze i programy teatralne, ukazujące życie w placówce na co dzień i od święta. Książka dzięki temu, że została napisana przez dwoje autorów prezentuje dwa odmienne spojrzenia na instytucję. [...]
czytaj dalej »

Rozmowy przy kuchni. Cztery pory roku z przepisami „Mazurskiego Morza”

2014-03-28
Kolejny album kulinarny przedstawiający przepisy pochodzące i zebrane z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W publikacji znajdują się liczne zdjęcia potraw, pejzaże z regionu oraz, zgodnie z podziałem wprowadzonym w książce, barwne opisy pór roku, które przygotowała olsztyńska dziennikarka Elżbieta [...]
czytaj dalej »

Mazury zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców ziemi piskiej

2014-03-28
Materiał jest świadectwem przemian zachodzących w tym regionie w XX stuleciu. Autorów wywodzących się stron łączy jedno – wszyscy oni odnaleźli tu swój dom. Poszczególne opowieści opatrzono przypisami objaśniającymi. Całość poprzedza obszerny szkic Waldemara Brendy, a obraz uzupełniają liczne zdjęcia. Pełna informacja o książce. [...]
czytaj dalej »

Zenon Złakowski „Stało się!”

2013-12-10
Zenon Złakowski, olsztyński działacz społeczny i katolicki, autor min. książek „W Olsztyń-skiem bez przełomu”, „Nim skończy się dzień”, „Głodni łask” i tomików poetyckich. Najnowsza powieść  „Stało się!” to dwutomowa fikcja literacka, ale na kanwie rzeczywistych wydarzeń budowania się „Solidarności”. Tom I [...]
czytaj dalej »

Z duchem czasu

2013-12-09
Piąta część projektu (po „Tożsamości regionu”, „Spoglądając wstecz”, „Pięknie ocalonym” i „Babie z Olsztyna”) Tomasza Lelli i jego pracowni, których działania polegają na ocalaniu od zapomnienia dawnych wzorców budownictwa regionalnego i projektowaniu domów, łączących w sobie harmonię i wzajemne przenikanie [...]
czytaj dalej »

Zamki gotyckie – oferta turystyczna

2013-12-09
Dwie publikacje – polsko- i rosyjskojęzyczna – prezentujące kilka wybranych  tras turystycznych wiodących po zamkach gotyckich zlokalizowanych na Pomorzu, Warmii i Mazu-rach oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Zawierają, m.in. gotowe propozycje jednodniowych czy kilkudniowych wycieczek. Opracowania przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”. [...]
czytaj dalej »

Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956

2013-12-02
Profesor dr hab. Bohdan Łukaszewicz jest autorem wyjątkowego słownika „Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956”, zawierającego biogramy mieszkańców Warmii i Mazur represjonowanych przez stalinowski aparat przymusu. W wstępie zostały omówione min.: najważniejsze akty specjalnego prawa karnego, ustawy amnestyjne, organizacja i funkcjono-wanie [...]
czytaj dalej »

Źródła współczesne w zasobach archiwów

2013-11-04
Zbiór materiałów z sesji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie 5 października 2012 roku. Dotyczy tzw. nowych źródeł, które masowo napływają do archiwów (akta osiedleńcze, księgi meldunkowe, dokumenty tożsamości, itd.). Notka bibliograficzna. [...]
czytaj dalej »

Granice kryminalizacji i penalizacji

2013-09-24
Właśnie ukazała się nowa książka pod redakcją Stanisława Pikulskiego i Marty Romańczuk--Grąckiej. Publikacja towarzyszyła  II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Penitencjarne Koło Naukowe „Custodia”. [...]
czytaj dalej »

Dziedzictwo Warmii. Odkrywamy Warmię na nowo

2013-09-02
Wydawnictwo towarzyszące konferencji „Odkrywamy Warmię na nowo”, która odbyła się w ramach obchodów XII Europejskich Dni Dziedzictwa, a została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, w Zamku Biskupów Warmińskich. Tegoroczny temat EDD brzmiał „Nie od razu Polskę zbudowano”. Ich idea narodziła się 3 października [...]
czytaj dalej »

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

2013-07-10
Polsko-angielski album, wydany z inicjatywy Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w 25. jubileuszowym roku działalności. W publikacji opisano historię Instytutu, przybliżono sylwetki jego dyrektorów i skład osobowy rady naukowej, sporo miejsca poświęcono osiągnięciom, działalności dydaktycznej i popularyzator-skiej, a także [...]
czytaj dalej »

Ochotnicze Straże Pożarne

2013-06-06
„Zbliżająca się 70 rocznica działalności OSP na Warmii i Mazurach jest jednocześnie sprzyjającą okazją do refleksji nad osiągnięciami i porażkami w całokształcie pracy środowiskowej, nad wartością misji jaką miało, ma obecnie i mieć będzie w przyszłości ochotnicze strażactwo – bo misję tę można śmiało określić jako ponadczasową” (fragment [...]
czytaj dalej »

Jakość pstrąga tęczowego

2013-06-01
Niniejsza publikacja, pod redakcją naukową Józefa Szarka, Krystyny A. Skibniewskiej, Janusza Zakrzewskiego i Janusza Guziura, stanowi interdyscyplinarną bazę danych na temat chowu i hodowli pstrąga tęczowego opartą na naukowej pracy badawczej przeprowadzonej w latach 2009–2012 w sześciu wytypowanych ośrodkach hodowlanych na terenie kraju.  Pełna informacja. [...]
czytaj dalej »

Tajemnice zamku nad Łyną

2013-04-04
Kolejna książka olsztyńskiego duetu Agaty Grzegorczyk-Wosiek i Jarosława Korzeniewskiego, wydana w naszej pracowni. „Tajemnice zamku nad Łyną" to zabawna, wierszowana opowieść pewnej czerwonej, bardzo starej Cegły, która prowadzi młodego Czytelnika przez epoki historyczne od powstania zamku aż po dziś dzień. Więcej informacji o książeczce. [...]
czytaj dalej »

Bilet powrotny Grocholska Danuta

2013-03-03
W kolejnej odsłonie Loży Poetów Odkrytych, swoje wiersze prezentuje Danuta Grocholska. Wyjątkowo błyskotliwe spojrzenie na rzeczywistość, dystans, poczucie humoru i inteligencja oraz ciepło to cechy charakterystyczne dla poetki i jej twórczości. Niezwykle lekkim metaforom w treści towarzyszą interesujące ilustracje Miry Angelus-Nowińskiej.  Trioon grał w [...]
czytaj dalej »

Pam-pam-pam

2013-01-22
To kolejna, zapisana w dwóch językach, historia magicznych przygód małej dziewczynki, Mai, mieszkającej we francusko-polskiej rodzinie w Oksfordzie i jej białego pluszowego królika, Pam-pama. Ale przede wszystkim to opowieść o sile miłości i przyjaźni, które pomagają zwyciężać wszelkie zło.Zapraszamy po szczegóły do biblioteki.  [...]
czytaj dalej »

Odpowiedzialność cywilna posiadacza mechanicznego środka komunikacji za szkody wyrządzone w ruchu lądowym

2013-01-22
Obszerne opracowanie autorstwa Jarosława Szczechowicza poświęcone złożonym zagadnieniom związanym z problematyką kompensacji szkód wynikłych wskutek ruchu mechanicznego środka komunikacji. Ukazuje nie tylko zmiany, jakie zachodziły w sposobie ujmowania odpowiedzialności cywilnej posiadacza mechanicznego środka komunikacji w ju-dykaturze i doktrynie prawnej, ale przede wszystkim [...]
czytaj dalej »

Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym

2013-01-22
Dariusz Jagiełło – doktor nauk prawnych; adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa i Nauk Społecznych); odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem egzaminu prokuratorskiego, zaś od 2011 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W swojej działalności naukowej zajmuje się prawem karnym materialnym, procesowym, [...]
czytaj dalej »

Rybne regionalia

2013-01-21
Trójjęzyczny atlas, będący podsumowaniem kulinarnego spotkania wschodu z zachodem Polski. Zawiera przepiękne zdjęcia przyrody i kuchni z terenów Mazur i  Ziemi Lubuskiej – akwenów wodnych, ryb, lasów oraz zbiór przepisów na dania z ryb.Więcej informacji o Atlasie kulinarnym. [...]
czytaj dalej »

13 XII 1981 ...Gdy zabrakło „Teleranka”...

2012-11-20
Album będący podsumowaniem wystawy, zorganizowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Olsztynie. Twórców zainspirowały wydarzenia stanu wojennego, a ekspozycja nosząca tytuł »13 XII 1981 ...Gdy zabrakło „Teleranka”...« została zaprezentowana w sali wystawowej Archiwum, w grudniu ubiegłego roku.  Więcej informacji o katalogu. [...]
czytaj dalej »

Szlakiem zamków gotyckich po rosyjsku

2012-11-20
„Маршрут по Готическим Замкам" to publikacja, przybliżająca rosyjskojęzycznym turystom wybrane gotyckie warownie, znajdujące się na obszarze Polski (Ryn, Bytów, Malbork, Gniew) oraz walory krajoznawcze zwiedzanych miejscowości i ich okolic oraz zachęcająca do aktywnego wypoczynku, np. podczas spływu rzeką Łyną. W założeniach ma [...]
czytaj dalej »

Ekonomika akwakultury

2012-11-19
Monografia, pod redakcją Konrada Turkowskiego, powstała w ramach projektu „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb (akronim: InnovaFish)". Rozszerzona informacja o publikacji.  [...]
czytaj dalej »

Radio Olsztyn od 60 lat... naturalnie

2012-10-05
Album powstał z inicjatywy Polskiego Radia Olsztyn, z okazji rocznicy 60-lecia rozgłośni. Bogato ilustrowany zdjęciami, również archiwalnymi, obrazującymi codzienność stacji i osoby przez lata z nią związane. Na fotografiach dostrzegamy imprezy, które radio organizowało, relacjonowało czy jakim patronowało. Widać pracę przy mikrofonach, na festiwalach, działalność w [...]
czytaj dalej »

O sygnałach bez całek

2012-09-27
Elektronika jest pasjonującą dziedziną, gdzie wszechwładnie panują jej niewidzialni twórcy – elektrony i sygnały. To dzisiaj niekwestionowana królowa techniki, którą niełatwo zrozumieć. Literatura na temat elektroniki jest bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe podejście. Większość autorów wprowadzając skomplikowane narzędzia matematyczne [...]
czytaj dalej »

Szlakiem zamków gotyckich – wybrane produkty turystyczne

2012-08-16
Bogato ilustrowana publikacja, prezentująca krótkie historie gotyckich warowni, znajdujących się na obszarze Polski (Lębork, Bytów, Człuchów, Dzierzgoń, Skarszewy, Prabuty, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Toruń, Nowe, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) oraz walory krajoznawcze zwiedzanych miejscowości czy okolic. W [...]
czytaj dalej »

W koronie Mazurskiego Morza – smaki krajobrazu

2012-07-19
Niezwykły album, wydany z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania  „Mazurskie Morze", prezentuje uczestników konkursu „Tradycyjne Przepisy na Potrawy Kuchni Mazurskiej" oraz zgłoszone przez nich receptury. Piękne zdjęcia malowniczych krajobrazów i różnych potraw, historie powstawania przepisów oraz historie wrastania w mazurską ziemię, [...]
czytaj dalej »

Powiat lidzbarski – serce Warmii

2012-07-19
Dwujęzyczny album (polsko-niemiecki), z pięknymi zdjęciami, wydany z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowo mawia pięć gmin powiatu lidzbarskiego: Lidzbark Warmiński (gmina wiejska i miejska), Ornetę, Lubomino i Kiwity. Jak czytamy we wstępie, album ma zachęcać do wędrówek po tym zakątku Polski, zapraszać do odwiedzenia miejsc [...]
czytaj dalej »

Ars vitae (słowo–fotografia)

2012-07-17
We wcześniejszym wydaniu – Ars vitae. Antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo–obraz) pojawiły się wiersze oraz obrazy lekarzy z Warmii i Mazur.  Druga edycja albumu wydanego z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zawiera prace artystyczne lekarzy z całej Polski: wybór wierszy trzynastu poetów oraz zdjęcia ośmiu [...]
czytaj dalej »

Panita rhei

2012-06-15
„Panita rhei" jest to w pewnym sensie kontynuacja wcześniejszej książki Jerzego Szczu-dlika  „Cogito ergo... zoom". Zawiera pełne humoru monodramy, czasem bliskie rzeczywi-stości, czasem – świat w nich, jest zupełnie odrealniony. O kobietach i mężczyznach i ich związkach, o przemijaniu, zdradzie, śmierci, chorobie, bezsenności, [...]
czytaj dalej »

Szepty duszy – poezje Zygmunta Janusza

2012-06-15
Książka wydana w serii LOŻA POETÓW ODKRYTYCH Debiutancki tomik Zygmunta Janusza „Szepty duszy" zawiera ilustracje oraz kilkadziesiąt wierszy. Jest to poezja męska, silna, choć niepozbawiona wrażliwości. W utworach widać dojrzałość autora, oprócz spraw życia codziennego i motywów często powtarzających się w literaturze – spełnionych [...]
czytaj dalej »

Baba z Olsztyna

2012-06-12
Pozycja towarzysząca wydarzeniu artystycznemu Olsztyn Miastem Sztuki – "Baba z Olsztyna", którego pomysłodawcami i mecenasami są Anna Lella i Tomasz Lella. We współpracy z artys-tami i profesorami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Liceum Plastycznego kreują oni wizerunek Olsztyna jako miasta sztuki. Ideą happeningu są działania, [...]
czytaj dalej »

DZIEDZICTWO ZIEM PRUSKICH. DZIEJE I KULTURA WARMII I MAZUR

2012-03-30
Pod koniec marca br. ukaże się, od dawna zapowiadany, podręcznik poświęcony dziejom i kulturze ziem pruskich. Ma stanowić pomoc dydaktyczną i lekturę uzupełniającą w zakresie nauczania historii, kultury i edukacji regionalnej. Adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich osób interesujących się historią i kulturą [...]
czytaj dalej »

Pam-pam

2012-03-16
Jerzy Szczudlik autor tekstów piosenek, kilku tomików wierszy i limeryków, wielu sztuk teatralnych – wystawianych, min. w teatrze stolikowym, funkcjonującym przy olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza, napisał również bajkę, która właśnie została wydana w naszej pracowni. Mnóstwo przygód, szybka akcja, niebezpieczeństwa i czary, [...]
czytaj dalej »

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w latach 1956–1989

2012-01-20
"Książka dr. Marcina Wakara obejmuje całość dorobku i warunków działania "Pojezierza", będąc zarazem analizą krytyczną i kroniką dziejów stowarzyszenia. [...] Całość plasuje się na pograniczu analiz typowych dla socjologii i politologii oraz historii. Jest więc rozprawą w do-brym sensie interdyscyplinarną z punktu widzenia metodologicznego, co przy [...]
czytaj dalej »

Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł

2011-12-08
Dotychczas niewydane, rękopiśmiennicze listy Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej do Barbary Sanguszkowej i Zachariasza Kulikiewicza oraz brudnopisy listów księżnej do Drużbackiej. Przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Świadczą one o licznych kontaktach klientalnych poetki w latach 1739–1763, z domem Lubartowiczów. W książce umieszczone są podobizny [...]
czytaj dalej »

Da się żyć

2011-12-05
Zbiór wierszy będący integralną częścią projektu fotograficznego, Bożeny Kraczkowskiej pod wspólnym tytułem "Da się żyć". Tomik został podzielony na dwie części, pierwsza to "Zakochać się można do skutku" – opowiada historię uczucia od pierwszego spotkania, zauroczenia, poprzez zakochanie i związek, aż do zawsze trudnego końca miłości. [...]
czytaj dalej »

Tożsamość polskiego prawa karnego

2011-10-26
 Książka towarzysząca              [...]
czytaj dalej »

Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym

2011-10-25
Właśnie na rynku pojawiła się nowa książka "Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym". Pozycja autorstwa Andrzeja Kozłowskiego i Iwony Zofii Czaplickiej--Kozłowskiej jest kontynuacją, wydanego również przez ElSet, "Samorządu terytorialnego w systemie zarządzania państwem". W niniejszym opracowaniu autorzy przytaczają argumenty potwierdzające [...]
czytaj dalej »

Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii

2011-08-05
Przewodnik „Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii” prowadzi czytelnika do niewielkiego, pełnego uroku miasta, położonego 25 km od Olsztyna  – w samym centrum Warmii. Jego autorem jest Zygmunt Suchenek, miłośnik historii Dobrego Miasta i prezes miejscowego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Historia regionu i miasta, zabytki, [...]
czytaj dalej »

Cogito ergo... zoom

2011-03-18
Najnowsza książka Jerzego Szczudlika Cogito ergo... zoom to zbiór monodramów, będący z pewnością wydarzeniem literackim nie tylko w środowisku olsztyńskim. Oryginalna proza przenosi nas w rzeczywistość pełną fantazji, czasem graniczącej z absurdem. W „prawie tytułowym” opowiadaniu „Cogito ergo sum” autor, przywołując dewizę znanego filozofa, [...]
czytaj dalej »

Prywatne życie Mikołaja Kopernika

2011-02-15
Dr Jerzy Sikorski, historyk. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są dzieje Warmii w XV–XVI w., w szczególności kapituły warmińskiej i jej członków. Opublikował szereg ich biogramów w "Polskim słowniku biograficznym", wiele uwagi w swoich badaniach poświęcił Mikołajowi Kopernikowi. Na podstawie źródeł znajdujących się w Archiwum [...]
czytaj dalej »

Centralny Okręg Przemysłowy

2011-02-07
Centralny Okręg Przemysłowy – książka trojga autorów, przedstawia koncepcję i realizację rządowego programu, w oparciu o artykuły prasowe, które ukazały się w "Gazecie Polskiej", "Robotniku", "Warszawskim Dzienniku Narodowym" i "Zielonym Sztandarze", w latach 1935-1939. Temat zostaje podjęty, ponieważ COP to jedno z [...]
czytaj dalej »

Od czasu do czasu. Wspomnienia

2011-01-27
Eva Floryan-Løveborg jest obywatelką duńską polskiego pochodzenia, znaną w Danii malarką, osobą o bardzo ciekawym życiorysie. Urodziła się i wychowała w Warszawie, po wojnie wraz z rodzicami przeniosła do Olsztyna. Studia ukończyła na Wydziale Chemii UW, tam też rozpoczęła staż jako asystentka profesora Kemuli, potem był Instytut Badań Jądrowych, stypendium w [...]
czytaj dalej »

Grunwald 1410. Opisanie bitwy według Jana Długosza

2010-07-16
Trwające blisko sześć godzin starcie, które miało miejsce 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu, nie tylko zachwiało układem sił średniowiecznej Europy, ale po wsze czasy zapisało się w zbiorowej świadomości Narodu jako święto wiktorii oręża i ducha polskiego. Zbliżająca się rocznica tego niezwykłego wydarzenia stała się inspiracją do wydania niniejszego [...]
czytaj dalej »

Polisemia

2010-05-07
„Polisemia” to szósta pozycja, ale pierwsza stricte beletrystyczna ks. Sławomira Ropiaka, dr. teologii i adiunkta UWM. Jak tytuł wskazuje, tematem są przypowieści dotyczące różnych, współczesnych nam spraw, ale mające wspólne odniesienie – Pismo Święte. Wszystkie bowiem, mimo bajkowej oprawy, nawiązują do problemów związanych [...]
czytaj dalej »

Doroczne zwyczaje
i obrzędy na Warmii

2009-12-21
Od dawien dawna rytm życia mieszkańców Warmii wyznaczały zmieniające się pory roku oraz przychodące wraz z nimi święta, którym patronował Kościół katolicki. Zwyczaje i obrzędy Warmiaków wyróżniają się więc na tle obyczajowości sąsiadujących z nimi protestanckich Mazurów. I właśnie o warmińskim, regionalnym charakterze 47 świąt i [...]
czytaj dalej »

Olsztyn przestrzeń radości

2009-11-05
Olsztyn – przestrzeń w jakiej przyszło nam mieszkać, pracować, uczyć się, tworzyć i czerpać radość życia – stał się inspiracją do stworzenia wyjątkowego albumu o naszym mieście. Na to wyjątkowe wydawnictwo składają się zdjęcia, ukazujące różne jego oblicza – pamiątki historii, współczesność tętniącą życiem, świat kultury, a także [...]
czytaj dalej »

Krajobraz grunwaldzki

2009-11-05
Najnowsza publikacja olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego pod redakcją Jana Gancewskiego, stanowi podsumowanie konferencji naukowej, poświęconej tematyce grunwaldzkiej. Zawiera najbardziej aktualne ustalenia badaczy. Książka jest wynikiem polsko-nie-mieckiego projektu badawczego, będącego „przykładem [...] nowoczesnego nurtu historiografii w badaniach nie [...]
czytaj dalej »

Bardovsky

2009-10-05
Jest to najnowsza książka Michała Jałowieckiego, autora "Wolnego Miasta" ostatniej lektury Jana Pawła II.  (...) Wiem, że posiadam jakąś antenę niewidoczną, która ostrzega mnie nie tylko przed mającymi się zdarzyć wypadkami, ale i przed złymi ludźmi, których obecność tak jasno jest potwierdzona w modlitwie Ojca św. papieża Leona XIII, [...]
czytaj dalej »
NOWOŚCI
Śladami Mikołaja Kopernika
2022-12-20

 

 

czytaj dalej »
Historia na talerzu
2022-12-03

Najnowsza książka Agaty Grzegorczyk-Wosiek przeniesie czytelników do świata rodzinnych opowieści, ciepła przy kuchni, czasu spędzonego w gronie najbliższych.

 

 

czytaj dalej »
Zapomniana Wielka Wojna. 1914–1918. Ziemia olecka
2021-06-01
czytaj dalej »
ZAPOWIEDZI
Joanna Żamejć Dary Laimy
2021-08-23

Mamy nadzieję ucieszyć wielbicieli prozy Joanny Żamejć, że już 10 września do sprzedaży trafi trzecia i kończąca cykl część powieści magiczno-histotycznej – Dary Laimy.

czytaj dalej »
Elementarz warmiński II wydanie !!!
2019-03-14
czytaj dalej »
WYDARZENIA
Joanna Żamejć ponownie odwiedzi Olsztyn !!!
2019-07-03

 

   Autorka wychowana w stolicy Warmii i Mazur, w Olsztynie. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie kierunek bibliotekoznawstwo. Wydane książki to "Nawrócenie wiedźmy" nagroda czytelników w roku 2016 Literacka Nagroda  Warmii i Mazur "Wawrzyn" . Druga część "Perkunowe wyroki", to kontynuacja historii o litewskiej raganie, jej przyjaciołach i dzieciach. Pisarka zapowiada trzeci tom, zamykający opowieść o losach bohaterów z grodu nad Alną.

  Przyjedzie do Olsztyna w dn. 22  - 29 września oraz 26 listopad - 1 grudzień 2019. W tym czasie zachęcamy do organizowania spotkań z autorką. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o szybką rezerwację dat spotkania!  Czas spędzony wspólnie z autorką będzie na pewno ciekawy i pełen niezapomnianych wrażeń.

  Zachęcamy wszystkich do organizowania spotkań  - poznanie ludzi pióra uczy odbioru literatury, rozumienia sztuki, a czasem zachęca do podjęcia własnych prób pisarskich. 

  Na spotkaniach można kupić książki w promocyjnej cenie. 

Nie czekajcie zanim ktoś Was wyprzedzi !!! Zgłaszajcie swoje  terminy . 

 

czytaj dalej »
Promocja książki "100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości Polski". Zapraszamy!!!
2019-06-14
czytaj dalej »
Pracownia Wydawnicza ElSet Elżbieta Skóra, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn
tel.+48 89 534 99 25, fax +48 89 534 07 85
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Tutaj znajdą Państwo dodatkowe informacje.
© Pracownia Wydawnicza ElSet • Projekt: ElSet, kamart • CMS coding: kamart.eu